Słowiańskości 01

Pierwszy odcinek „Słowiańskości” to zapowiedź tematów, które będą poruszane w podcaście.
Co to w ogóle są te „słowiańskości”? Co rozumiem pod tym pojęciem? W jakich obszarach tematycznych będę się poruszać?

Dla zainteresowanych kilka dodatkowych tekstów:
A. Błażejewski, Starożytni Słowianie, Wrocław 2007
K. Godłowski, Z badań nad rozprzestrzenianiem się Słowian w V-VII w. n.e., Kraków 1979
M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Warszawa 2007
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t.1-3, Warszawa 2019 (reprint)