Słowiańskości 13: Wierzenia Słowian

Czas na przegląd bóstw słowiańskich! Temat jest bardzo szeroki, więc przytaczam tylko najbardziej podstawowe informacje. Ale nie martwcie się! Będę do niego jeszcze wracać, bo wierzenia Słowian wciąż rozgrzewają wyobraźnię i inspirują do dyskusji. Starałam się też nie tłumaczyć znowu, dlaczego kwestia religijności Słowian sprawia nam tyle problemów… Czy mi się udało? Sprawdźcie sami!

Tymczasem polecam trochę literatury (kolejność alfabetyczna):
A. Bruckner, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1980/85
A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 2006
H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1979
M. Łuczyński, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne, Kielce 2020
S. Rosik, Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku, Wrocław 2000
D. Sikorski, Religie dawnych Słowian, Poznań 2018
S. Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław 1991